หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
หน่วยตรวจสอบ
ภายใน
หน่วยตรวจสอบ
ภายใน
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
คู่มือการปฏิบัติงาน
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ประกาศ ก.ท.จ. เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานฯ(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563 [ 25 พ.ค. 2563 ]  อ่าน : 12  
 
แผนการตรวจสอบ (Audit Plan) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ [ 13 มี.ค. 2563 ]  อ่าน : 21  
 
คู่มือการปฏิบัติงาน การตรวจสอบภายใน [ 25 ก.พ. 2563 ]  อ่าน : 17  
 
ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติตามมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการประเมินผลงานข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนจังหวัด /เทศบาล/อบต. ตำแหน่งครูเพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะสูงขึ้น พ.ศ. ๒๕๖๑ [ 25 ก.พ. 2563 ]  อ่าน : 9  
 
ประกาศ ก.ท.จ. เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการให้ออกจากราชการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2562 [ 20 ก.พ. 2563 ]  อ่าน : 5  
 
ประกาศ ก.ท.จ. เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัยฯ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2562 [ 17 ก.พ. 2563 ]  อ่าน : 8  
 
ประกาศ กฎบัตรการตรวจสอบภายใน เทศบาลตำบลบางซ้าย [ 12 ก.พ. 2563 ]  อ่าน : 18  
 
ประกาศ ก.ท.จ. เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งพนักงานเทศบาล (ฉบับที่ 2) [ 6 ม.ค. 2563 ]  อ่าน : 6  
 
-คู่มือการปฏิบัติงาน- [ 19 พ.ย. 2562 ]  อ่าน : 23  
 
ประกาศ ก.ท.จ. เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มพนักงานครูเทศบาล [ 25 ก.ค. 2562 ]  อ่าน : 5  
 
  (1)