หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
หน่วยตรวจสอบ
ภายใน
หน่วยตรวจสอบ
ภายใน
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
     
 
 

 
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การดำเนินการแก้ไขปัญหาจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  
 

โดยสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีได้เปิดบัญชี ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาทำเนียบรัฐบาล เลขที่ ๐๖๗-๐-๑๓๘๒๙๐ ชื่อบัญชี “สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเพื่อรับบริจาคสนับสนุนการแก้ไขปัญหาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อบริจาคเงินหรือทรัพย์สินในการสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจเกี่ยวกับการป้องกัน ระงับ ยับยั้ง การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข หน่วยงานของรัฐ และภาคเอกชน รวมทั้งการรักษา ฟื้นฟู เยียวยา ผู้ทุพพลภาพ ผู้พิการ ผู้เสียชีวิต และบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนผู้ได้รับผลกระทบ ตลอดจนดำเนินการอื่นใดที่จำเป็น

 

ข่าว ณ. วันที่ 31 ส.ค. 2564 เวลา 11.49 น. โดย คุณ ศศิกัญญา ศรีเมือง

ผู้เข้าชม 17 ท่าน

 
 
 
 
 
 
 
เทศบาลตำบลบางซ้าย อ.บางซ้าย จ.พระนครศรีอยุธยา 13270
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
เทศบาลตำบลบางซ้าย
โทรศัพท์ : 035-375-364 โทรสาร : 035-375-364
จำนวนผู้เข้าชม 4,362,506 เริ่มนับ 20 ก.ย. 2561 จัดทำโดย : NAXsolution.com
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 035-375-364