หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
หน่วยตรวจสอบ
ภายใน
หน่วยตรวจสอบ
ภายใน
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
     
 
      
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
อย 0023.5/ว1661 การจัดสรรภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  [ 27 ม.ค. 2565 ]   
อย0023.3/ว96 ขอประชาสัมพันธ์และขอความร่วมมือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการดูแลทางน้ำและแหล่งน้ำต่างๆ  [ 27 ม.ค. 2565 ]   
อย 0023.1/ว1610 ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการเสนอเรื่องที่ต้องนำความกราบบังคมทูลขอพระราชทานพระมหากรุณา  [ 27 ม.ค. 2565 ]   
อย 0023.3/ว 1567 การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งวดที่ 2 เพิ่มเติม (เดือนกุมภาพันธ์ 2565)  [ 27 ม.ค. 2565 ]   
อย 0023.3/ว1566 แจ้งเลื่อนโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินด้วยโปรแกรมประยุกต์ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (LTAX GIS) และโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX 3000) รุ่นที่ 1-7 และ 9-10  [ 27 ม.ค. 2565 ]   
อย 0023.3/ว 1575 มาตรการการคลังด้านการใช้จ่ายภาครัฐ  [ 27 ม.ค. 2565 ]   
อย0023.3/ว94 การจัดทำฐานข้อมูลการส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา  [ 26 ม.ค. 2565 ]   
อย0023.3/ว90 ขอเชิญเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนปลอดภัยครั้งที่ 9  [ 26 ม.ค. 2565 ]   
อย0023.3/ว91 ทุนฝึกอบรมวิชาชีพครูของรัฐบาลญี่ปุ่น ประจำปี 2565  [ 26 ม.ค. 2565 ]   
 
  (1)     2      3      4     ....หน้าสุดท้าย >> 1,030
     
 
 
 
 
 
เทศบาลตำบลบางซ้าย อ.บางซ้าย จ.พระนครศรีอยุธยา 13270
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
เทศบาลตำบลบางซ้าย
โทรศัพท์ : 035-375-364 โทรสาร : 035-375-364
จำนวนผู้เข้าชม 5,684,557 เริ่มนับ 20 ก.ย. 2561 จัดทำโดย : NAXsolution.com
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 035-375-364